Den sorte dekade slutter med et forårsvalg

On 10. april 2011, in Politik, by Eyvind Lyberth Nielsen

Det er en skæbnens ironi, at Danmarks borgerlige regering – fra et liberalt udgangspunkt – i dag nærmest er et fascisitisk og fremmedfjendsk kabinet, hvor krig, vold og tvang hører til dagens (u)orden.

I Amerika fik Obama reddet budgettet på målstregen – stærkt iturevet – men dog et budget. Kan Løkke mon lave en Obama og sende Reformplanen i kassen, eller ender det med en udskiftning af holdene?

Lars Løkke Rasmussen (V) har gjort reformplanen til et kabinetspørgsmål, og vil udskrive valg såfremt han ikke ikke opnår flertal for den i Folketinget i den kommende uge. Det vil i givet fald være første gang, at vælgerne får mulighed for at bekræfte regeringens mandat på et demokratisk grundlag.

Vil  han stadig være Statsminister i Danmark efter valget?

Det er idag ikke noget problem at fremskrive økonomien 10 år frem. Den kunst kan udføres med med avancerede computersimuleringer. Men den bærende politik skal være mere end en tynd kop te, hvis den skal flytte nogen stemmer henover midten i dansk politik. Det er altså den politiske dimension, der volder de store udfordringer.

Continue reading »

Share
Tagged with:  

Pia K roder igen ved sin navle og erklærer den for universets centrum

On 19. september 2009, in Politik, by Eyvind Lyberth Nielsen

Efter en sommer i hedeslagenes navn, hvor Pia K pludselig sprang ud af sækken som Kulturminister in spe, og man egentlig synes man har set det hele, bølger mindelser om sommerens hede ud i det offentlige rum:

Pia K kundgør fra DF’s Årsmøde at Dansk Folkeparti sidder på dansk midterpolitik!

Hvis 88 procent tager fat i den ene ende af et “O”, og 66 procent har fat i den anden ende, og de vrider hver sin vej, bliver et “O” til et ottetal, og så kan DF sidde i “midten”, og have uendeligt ondt et vist sted…

Men er det ikke også en slags navlepilleri?

Hvor det før var staldkarle, badutspringere og landsbytosser, der overrendte DF, er det en hel anden slags politikere man i dag kan hive op af brøndens klare vand: Ja, nutidens ÆGTE socialdemokrater og … Konservative (!) Dem finder man da i DF, ikke sandt?

Når man tæller efter på dén måde, så er er alle partier faktisk repræsenteret i DF! Så hvorfor giver det demokratiske system egentlig ikke bare op … og overlader al magt til Pia K?

Nu forestiller vi os at DF har den rette politik for ALT. Ja, at Pia K faktisk kender Sandheden, (og selv Gud er en CopyCat!)

Fortæl os, Oh! – Navnkundige Fører – efter vi i 2009 år har levet i skyggelandet – hvad er så Sandheden?

“Hvorherre har helt misforstået situationen og har glemt hvorfor Universet blev skabt!” Lyder det fra den navlepillende dame på den yderste højrefløj. “Når jeg skuer til min vom – og ser den smukke navle – slutter jeg at den er universets centrum, fordi at resten er udenom!!!”

Der kan helt sikkert analyseres – på både lukkede og åbne afdelinger på Pia K’s nyeste udmeldinger – man frygter nærmest, at Pia K i en pressemeddelelse fra Dansk Folkepartis årsmøde kundgør, at hun har i sinde at gå på vandet – over Slotsgraven hver morgen – for at tale til sine fortabte diciple hinsidens Københavns Havn …

Eller at hun i et anfald af politisk opstemmelse faktisk vil forsøge at skille vandene til Amager, for at lede de vildførte sokratdemocialer til Gentofte, så de kan blive ÆGTE socialdemokrater, altså ikke bare sådan nogle som lister af når modgangen melder sig, men gode gammeldags “Når jeg ser et rødt flag smælde…” og “Lys over Land – det er det vi vil ha’!”-agtige socialdemokrater – ligesom Pia K! (siger at hun er).

Det lyder ikke helt sandt – faktisk lyder det som en gang populistisk gylde! – Ja, man får nærmest brækfornemmelser af skræk for, at der rent faktisk skulle være nogle, der hopper på limpinden!

Vi tror gerne på at Pia K selv ikke er handskedukke for nogen, og det er h e l t sikkert også hende selv, der skriver sine taler! Sovjetunionen og kommunister? Det næste bliver vel at Pia K beskylder Lene E for drikke te med Gorbatjov! Eller påstår at hun bowler med Ronald Reagan! Kom dog ind i dette årtusinde kvindemenneske!

Hvis du vil gøre krav på magten Pia K, skal du som minimum have en politik der adresserer nutididige problemer!

Og ikke sådan en gang baljepis …

Nuvel, så VIS os noget midterpolitik kære Pia K! – Sådan noget ægte kernedansk midterpolitik, der fortjener betegnelsen politik – og ikke Populisme med K på!

Share
Tagged with:  

Populismen ødelægger demokratiet

On 3. september 2009, in Politik, by Eyvind Lyberth Nielsen

Man skal stå op imod populismen og gå i rette med den, hvor den opstår, for at få politikerne til at arbejde fornuftigt igen – ellers tror de jo, at vi ligefrem ønsker at politikerne skal koncentrere sig om simple emner som enhver umiddelbart kan forholde sig til – og ikke behøver at gå i dybden med det politiske arbejde.

Med al respekt for både FN og Helle T, er det proportionsforvrængning at tillægge en udtalelse om FN fra en folketingskollega udenrigspolitisk vægt – endsige foregøgle – at det overhovedet har nogen international effekt.

Det er en begivenhed af så lille en karakter, at den undrager sig bagatelgrænser og målbarhed, ja man fristes nærmest til at sige, at det ikke betyder en pind!

Det synes at være indlysende, at når DF og Pia K igennem årene har haft revselsesretten over regeringens uartige ministre og i tide og utide har krævet forklaringer af statsministeren, eller i pressen har sat regeringen på plads og krævet forklaringer i en grad, som kun det afgørende mandat i regnestykket kan tillade sig, vækker det undren at Helle T nu også skal til at spille vred dame, ikke bare i udenrigsspørgsmål, men også i indvandrer-, integrations- og asylpolitik.

Det har DF og Pia K jo længe haft patent på!

Jeg synes at Helle T’s kovending er en kloning af Pia K’s kværulantiske og populistiske stil. Det er ny stil vi ser Helle T i her, lidt lige som dengang Pia K pludselig fik klistret en smiley på facaden, bare omvendt…

Derfor er det vigtigt at få på plads, om det er Pia K eller Helle T, der skal være Danmarks vrede dame og ruske de uartige politikere (dem der mener noget andet end én selv) i ørene, eller om der nu skal til at være to vrede damer! Hvis det giver stemmer, kan det jo være at det ligefrem danner mode, og så får vi måske også snart Lene E på banen. Så bliver der vel nok kamp om at ruske ørene…

Det er også vigtigt at få afklaret om Helle T er skabs-DF’er, eller om hun er gået i dette populistiske angreb på en anderledes tænkende kollega af rent magtbegrundede hensyn, og fisker efter at flytte stemmer hos DF’s vælgere?

Befolkningen har under alle omstændigheder krav på at få at vide om Helle T henter sin politik i sit politiske bagland, eller hos veninden på den yderste højrefløj …

Faktisk er denne sag med Pind prototypisk – det er den slags pseudoproblemer vi drukner i. Men vi kan ikke flygte ind i dem. De økonomiske realiteter indhenter os til sidst.

Det er i den forbindelse tankevækkende at en borgerlig regering, der har siddet i 10 år har fuldstændigt styr på flygtningepolitikken, men at landets økonomi er en opkogt boble, man skal fylde med en stadig strøm af statsmidler, for at den ikke skal klaske sammen…

Hvis tråden holder står vi måske så også om 10 år uden et Socialdemokrati?

Share
Tagged with:  

Så afskaf dog den asylpolitik!

On 28. august 2009, in Politik, asylpolitik, by Eyvind Lyberth Nielsen

Vi har i Danmark opfundet verdens frieste styreform, hvor alle er på fornavn med Statsministeren, og de fleste også endog synes, at de er både smartere og har bedre forstand på politik end Statsministeren, og faktisk også – når de selv skal sige det – langt bedre véd hvilken vej landet skal føres.

Så havde ikke været fordi at Statsministeren er en snu gammel ræv, ville han måske have ladet sig provokere til rent faktisk gøre noget! 

Kunne man lokke Statsministeren til krybben og handle på en stemning, ville dette øjeblik måske være tiden for at reetablere den sunde fornuft og værdighed i danske politik…

Men tilsyneladende har regeringen solgt indflydelsen på asyl-, indvandrer- og integrationspolitik for retten til at labbe først til sig fra magtens smørhul…

Under de sidste 10 års politiske debat har fokus været sat skarpt på integrations- og indvandrerpolitikken. Dansk Folkeparti har med mere eller mindre skarpe knive kunne skære igennem og sætte dagsordenen og øge frygten for det fremmede. Forskellen i livsstil og dagligkultur og beklædning er centrale elementer i denne dagsorden.

Ligeledes drejer Socialdemokratiet åbenbart under for Pia K effekten, og konkurrerer på fremmedfjendskhed og kampen om hvilket parti, der kan sætte den mest ubehagelige dame på i den bedste sendetid…

Continue reading »

Share
Tagged with:  

De Hellige Køer

On 28. august 2009, in Politik, by Eyvind Lyberth Nielsen

 

At sætte fokus på værdikampen er en vigtig detalje, der dog fylder alt for meget i den danske debat og fjerner fokus fra alle de vigtige økonomiske områder i politik.

Det ville være langt bedre for dansk politik, hvis man havde mulighed for at kunne vælge nogle politikere ind i Folketinget, som ville fokusere på:

Skattetryk, konkurrenceevne, eksport, tilpasning af den store offentlige sektor, og vending af den horrible kreditkultur, så danskerne kunne blive et land af opsparere…

Dalgas ambitioner om at vinde indadtil hvad udadtil tabtes, og inddæmningen og opdyrkningen af de nye afvandede landområder skabte grobund for en ny fremgang for dansk landbrug langt op i forrige århundrede…

Nu har Danmark altid ligget i et verdenskryds, og vi har i tidens løb haft mange gæster – både inviterede og uventede – og mange har kommet for at blive i tidens løb.

Til stor gevinst for Danmark. For Danmark har altid været en s m e l t e d i g e l . Derfor er vi med vores beskedne størrelse alligevel et land som andre lande må regne med, og tage højde for.

Det har bibragt Danmark stor økonomisk fremgang, at bønderne igennem andelsbevægelsen skabte de produktionsforhold, som gjorde det muligt at gøre mejeri- og landbrugsproduktion til en global forretning igenem de sidste 40 år.

At Danmark i en årerække har brandet sig selv som førende på masseproduktion af mejerivarer, har betydet at den danske ko er eksporteret ud til de fjerneste afkroge i verden, og overalt – også i troperne – står efterkommere af danske mælkekvæg defor staldet op – og giver masser af mælk…

Hvor som helst du førhen kom i verden lyste folk op, når du sagde at du kom fra Danmark og sagde: Mælk! (På deres fremmedsprog). Men i øjnene lyste glæden…

For en halv snes år siden lyste folk op og viste tommelfingeren op og sagde: Denmark? – Football! For Danskerne havde gjort sig rigtigt godt bemærket på grønsværen…

Men på grund af Dansk Folkepartis fremmedfjendske tone, og evne til at dreje fokus i den offentlige debat væk fra økonomien og over på invandrerdebatten, sniger der sig en helt anden slags ko ind på grønsværen. (De Hellige Køer).

Køer der fylder findes i enhver løsdriftsstald. De er meget større end de andre og kræver særlig omgåelse. Pia K er en sådan ko– en hellig moderko – som ikke må siges imod.

Dansk Folkeparti’s bissende og utilnærmelige og ugæstfri tone slippes løs ved den mindste modsigelse.

For Dansk Folkeparti gør en stor blæst ud af at udelukke den nyskabelse, forbedring, innovation og gevinst, der ligger i at komme det fremmede i møde.

Pia K har gjort det godt – og har nogle gode tyrekalve – og stemmekvæget flokkes omkring hende. For når Pia brøler, så skjælver jorden!

I tiden i mellem de to store krige i forrige århundrede – voksede en jødeforskrækkelse frem i hele Europa. I dag kalder man det antisemitisme – (på grund af at jiddish er et semitisk sprog )- men dengang – i de gode gamle dage, godtog man bare tilsidst at jøder havde haler, og en kam af hår ned ad ryggen, ja og at de var sådan en slags sumpmennesker…

De hellige køer er ord, og forestillinger, i sproget der brøler – er svære at komme uden om - og skaber en stemning af utilnærmelighed og frygt…

Det friske pust lugter lidt ramt af stald og gylde, men i hørmen af grænsedogmatik, fremmedfrygt og udsmidningsaxiomer og burka-besærk, vokser de hellige køer frem i Danmark og gødsker landet, så en ny antisemitisme kan vokse frem…

I Danmark har ytringsfriheden ved Gud ikke frembudt nogen særlig hindring – og de tider hvor staten måtte sende danskere, der talte magthaverne imod, i landflygtighed – ligger helt tilbage til den tid, hvor ordensmagten – fra heste – også var nødt til at hugge løs med sabler på de befolkningsgrupper, der krævede medindflydelse…

At kunne tænke, tro og tale frit blev skrevet ind i selve Grundloven, og udstrakte frihedsrammer blev skrevet ind i presselovgivningen først i forrige århundrede.

Men så trykte Jyllandsposten nogle primitive tegninger op . Tegninger – der selv i deres uskyldige streg blev tolket som anstødende af store dele af den muslimske verden, fordi de blev koblet med symboler fra en verdensreligion – der i øvrigt som værdigrundlag har, at man ikke må afbilde visse ting – og så er fanden løs i Laksegade…

Der er andre Hellige Køer i verden end de d a n s k e !

En international krise opstår, og dansk mælk hældes i kloakken verden over – nå, ja – altså lige bortset fra de steder, hvor man også elsker at rive den ramme lugt af stald op i næsen på muslimerne…

(Kan man ikke lide lugten…) Det er lige noget, der falder ind i staldstemningen!

Dansk Folkeparti’s et-hornede politik bærer nu ligefrem pludselig frugt – og de kan presse regeringen til at stå stejlt på den danske ytringsfrihed, som pludselig fylder ganske meget i de danske værdier! Endnu en Hellig Ko har set dagens lys….

Inden vi ser os om, har hele miséren affødt et spind af pseudo-lovgivning – for i kombination med terrorlovgivningen, kan folk nu pludselig dømmes for noget de ikke har gjort – og den besværlige moder ko (Pia K), kan bisse rundt i stalden og med brølende ukvemsvendinger skabe endnu mere frygt omkring sit politiske projekt…

Op til flere integrationsministre slides op af den allestedsnærværende bidske ko i stalden, og den stakkels Udlændingestyrelse (I folkemunde: Udsmidningsstyrelsen) må ovenikøbet skifte navn – op til flere gange – for ikke at stå i vejen for de hellige køer…

Tidligere var det god tone at lade folk i andre lande selv bestemme deres styreform.

Men i forlængelse af en langvarig territorialkrig i muslimske lande er det – stik imod Den Danske Grundlovs intentioner – blevet skik at danske væbnede tropper kan hærge lande, der i forvejen nærmest er nedslidt af årtiers krig, for at bane vejen for de hellige køer.

For selv det det danske d e m o k r a t i er blevet til en hellig ko – og snart et årti’s krig på fremmede territorier har gjort det muligt at gøre en politik ud af, at udbrede den særlige danske model for demokratiet, hvor man før solgte ost og mælk – vel at mærke med gevær i hånd: Stem, eller jeg skyder!

Og det er jo helt i orden, for vi ser jo – fra kameraer monteret på bomber og sattelitfoto’s – at de bor i huler og slås hele dagen!

Hvis man så undrer sig over at Lene Espersen, finder det nødvendigt at gå i pressen – og i sit parti – for at fremlægge en ny skole- og undervisningspolitik. Er det vel netop for at Pia K – den Hellige Moderko – (Danmarks Skjoldmø) ikke skal få held til at komme først. Ja, der er bølgegang i barmen, når damerne bisser…

Men nu er det vel også nemmere at lave en Hellig Ko, end at sluge en kamel…

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går…

H.C Andersen gamle hyldestsang til fædrelandet og kærligheden til modersmålet, bærer vidnesbyrd om fordums tid, hvor danskheden voksede i h j e r t e t – og måske netop på grund af at landet blev mindre , stod så tydeligt stærkere i tidligere danske territorier, styrkedes de danske skoler og danskheden i det fremmede.

De danske sange, traditioner og kultur lever endnu den dag i dag, i områder der for længst er blevet tyske , og det er der vel ingen, der i dag kan have ondt af…

Man kan derimod undre sig over, at det er god tone at støtte danskheden i Nordslesvig, men dårlig skik som fremmed i Danmark, at tale sit modersmål når man er hjemme – Ja, konstruktionen af en Hellig Ko er ikke logisk – men selvfølgelig, hvad skal man med en et-hornet politik, hvis det ikke skal stikke i siden på nogen?

Integrationspolitikken er ligeledes endnu en Hellig Ko, der er sendt på de evigtgrønne marker.

Der var en gang – i gamle dage – en mand, der kørte rundt i Danmark og satte røde træhjerter op på lygte- og telefonpæle: Smil, det varmer. Ja, De husker nok. Senere hen kom de også som klistermærker.

Der er ligeledes et godt gammelt udtryk på dansk, der lyder:

Hvor der er hjerterum, der er der husrum.

Der er der husrum – med hjertevarme – ja, det var dengang …

Der er et andet godt gammelt udtryk, der lyder: Må vi lige være her?

Nej, det må du faktisk helst ikke – Hvad vil du her dit sorte svin? – det her er en KO stald! Hvis der er nogen, der vover at sætte deres fødder i denne stald, må de brøle med på d a n s k.

Døgnet rundt!

Det er s’gu helt maoistisk! At nogen ligefrem ønsker at komme her kan undre.

Ethvert normalt tænkende væsen må da kunne indse at integration er et valg.

Kineserne blev jo heller ikke kommunister af at blive sendt på opdragelse i rismarkene – i dag er kineserne de største liberalister på jorden – og de laver stort set alt, hvad vi vil have, og kan låne os alle de penge vi ønsker os.

Fordi de har fået friheden til selv at vælge…

En kultur skal have noget at byde på – invitere til at træde nærmere – hjerterum og husrum.

Ja, I må gerne være med, og I skal ikke høre et ondt ord for jeres fremmede tungebånd.
Her er en skole, værsgo at komme inden for, og velkommen.
Alle sammen hils på –NN- hun er ny i Danmark, tag godt i mod hende…

Menneskelighed, nærhed og varme:

Så skal i fandme se integration!

Ikke den antisemitiske øllebrød, som der serveres i dag.

Velbekommen siger jeg bare!

Share
Tagged with: