Det er ikke kun i klimaet at ekstremerne træder i forreste række. Den negative realrente viser at de økonomiske politikker er slået helt fejl – ikke bare her – men i stort set hele markedsøkonomien.

Udviklingen i den japanske økonomi har vist os at regelmæssige kvantitative lempelser i pengepolitikken – og en alt for lav rente – samt en ekspansiv finanspolitik langt fra er tilstrækkeligt, når forventningerne til økonomien svigter. For når deflationen indtræder i økonomien starter det et kapløb med tiden for at nedbringe gældsbyrden og øge opsparingen.

Alle omkring os, på nær Sverige og et par andre smålande blinker i dag rødt med stigende risiko for både deflation og recession.

Rapporter om både stagnation og decideret fald i forskellige dele af økonomien trænger sig da også i forgrunden - også fra geografiske regioner, der hidtil har nydt godt af verdensøkonomiens ubalancer. Der kommer flere og flere tegn på kommende nedskæringer.

Fra mange kanter – også herfra - er der opfordret til at få låst renteniveauet i lyset af forventning om et snarligt rentehop. Det  ser dog nærmest ud til perioden med ultralave renter kan komme til at trække i langdrag. Men lad dig ikke narre.

Den globale økonomi er et økonomisk korthus, og det kan vælte før du aner. Den aktuelt største trussel er den voksende risiko for deflation – ingen tvivl om det – hvis deflationen får lov at bide sig fast, vil boligmarkedet nemlig komme til at lide under de vigende priser rigtigt mange år frem.

Continue reading »

Share
Tagged with:  

For svensk økonomi kommer Basel III som sendt fra himlen. De skærpede krav er lige hvad Sverige har brug for.

For alle andre vil Basel III kravene være en udfordring fordi rentemarginalen vil øges, og også komme til at virke som en effektiv vækstbremse. Det vil blive betydeligt dyrere at finansiere sig under Basel III, end i dag, og det er nøjagtig hvad svensk økonomi har brug for.

En af årsagerne til at svensk økonomi i dag har en af Europas mest imponerende vækstrater finder man bla. i den offentlige budgetdisciplin. Svenskerne lægger en plan - og overholder den – derfor har de også kunnet fastholde det lave skatteniveau jævnt.

Derudover har skattelempelser - en svag svensk krone - og et historisk lavt renteniveau, sat husholdningerne i stand til at opretholde et højt forbrug henover lavkonjunkturen, i kombination med den lavere skat i Sverige, har det styrket svensk økonomi, så man i dag nærmest kan tale om den svenske væksttiger!

Men der er også farer ved den voldsomme vækst. Sveriges Riksbank hævede renten til 1,5 procent i februar, og signalerer den vil fortsætte op resten af året.

Det sker fordi at man i Sverige forsøger at genvinde kontrol over Europas hurtigste økonomiske opsving, og forsøger at køle væksten i långivningen ned. Årsagen er at der i landets boligmarked – til trods for stigende arbejdsløshed – udvikles en prisboble, der truer med at udslette det imponerende opsving, som ellers præger svensk økonomi.

Continue reading »

Share
Tagged with:  

I dag er det ikke almindeligt kendt, at den igangværende verdensomspændende økonomiske krise tog sit udgangspunkt i forbindelse med IT-boblens brist i slutningen af 2000.

At den almindelige opfattelse af at IT-boblen og subprimekrisen er to adskilte fænomener, skyldes i høj grad at der ikke, hverken fra officiel side – eller i medierne – har været særlig interesse i at påvise, at de førte økonomiske politikker efterfølgende har bragt verden fra asken i ilden.

De økonomisk ansvarlige ministre i Danmark skal tage sig gevaldigt sammen, hvis vi skal forhindre en regulær nedsmeltning i dansk økonomi – og politikere og embedsværker, skal lægge den økonomiske politik radikalt om, hvis det snigende sammenbrud skal afværges – regering og opposition skal desuden holde op med at stikke hinanden og befolkningen blår i øjnene og ophøre med at føre uansvarlig og populistisk politik, der foregøgler at den urealistisk ekspansive og konjunkturdrivende finanspolitik kan føre landet igennem og ud af den økonomiske krise.

Selvom både regering og nationalbankdirektøren har måttet stå model til en del verbale øretæver i den offentlige mening, må og skal der fremover fremvises realistiske og ansvarlige politikker. Regeringen, for at have ladet finanspolitikken følge konjunkturen og løsne op i det finansielle marked med uforsigtige liberaliseringer, og nationalbankdirektøren for at tale lige ud af skuffen, når han ordinerer den nødvendige medicin, der kan rette op på den uheldige tilstand i danske økonomi som omstændighederne har bragt os i.

Continue reading »

Share
Tagged with: