Skal man vælge fast eller flydende rente?

On 16. august 2010, in Makroøkonomi, Politik, Økonomisk politik, by Eyvind Lyberth Nielsen

Det er i dag en udbredt opfattelse, at det ikke betaler sig at have fast forrentede lån. Nyere historie i markedet viser da også at risikolysten på det seneste er blevet belønnet. Deraf slutter mange, at det altid lønner sig at have lån baseret på flydende renter. Denne misforståelse er sandsynligvis opstået fordi den gennemsnitlige lange rente længe været højere end de gennemsnitlige korte renter over tid.

Det er sjældent at det betaler sig at fryse renten når man umiddelbart kan drage en fordel deraf  - altså når de lange renter er lavere end de korte - ( da vi sandsynligvis vil være på vej ind i en lavkonjunktur) - det er også et forvarsel på at vi er på vej ind i en recession - og markedet vil her forvente rentefald, men undervurderer ofte hvor mange nedsættelser, der vil komme. Omvendt, undervurderes ofte hvor mange rentestigninger der vil komme de efterfølgende år, når konjunkturene vender. Markedet forventer stadig rentefald, men undervurderer ofte antallet af rentesænkninger. På samme måde undervurderer markedet ligeledes ofte antallet af renteforhøjelser.

Der findes tekniske analyser, der viser at renten vil forblive lav året ud. Eksperterne taler om økonomiens kapacitetsbegrænsninger - at centralbankernes ekspansive pengepolitik bare vil fortsætte og fortsætte - og at de styrende renter vil holde de lange renter forankret lavt rigtigt længe endnu. Men spørgsmålet om at binde renten bør under alle omstændigheder ikke kun være baseret på en snæver lønsomhedsbetragtning.

Nu skal man ikke underkende mavefornemmelsen. Men der skal ikke mange rentehop til at det i realiteten kan betale sig at binde renten nu. Beslutningen er nemlig ekvivalent med at vælge risikoforsikring til eller fra. Hvilke ricisi er det da relevant at tage i betragtning, når man tager stilling til om forsikringen er en nødvendig udskrivning?

På den korte bane er det riskoen for at én – eller flere – af de store økonomier går ind i en periode med forværrede betingelser og lavkonjunkturen uddybes, så deflationen får lov at florere. Teknikerne fra den finansielle industri vil hævde at denne risiko allerede er priset ind i markedet – men tro mig – sker det vil renteniveauet vokse betragteligt.

Kapitalallokering via centralbanker kan ikke erstatte markedskræfterne, frihandel og global handel, det er en uskik og en utopi, og hører derfor ingen steder hjemme. Når interbankmarkedet efterfølgende bryder sammen vil renten flyve i vejret. Centralbankerne har allerede brugt deres krudt, og staterne har ikke heller mange skud i bøssen tilbage.

På langt sigt er billedet betydeligt mere grumset. Der er ingen erfaringer med hvordan en længere periode med kvantitative lettelser (ekspansiv pengemængde) og ekstremt lave renter vil påvirke inflationsniveauet, når det sker globalt som vi ser det idag (som følge af G-20 landenes fælles indsats mod nedsmeltningen i kaptitalmarkederne). Resulterer denne pengepolitik i inflation, kan vi forvente en betydelig rentestigning.

Hvis du spørger mig, vil jeg sige at markedet allerede er begyndt at indstille sig på dette scenarium. Kina har f.eks. i løbet af dette år skåret sin eksponering mod amerikanske obligationer ned med hele 11 %. Det burde være et vink med en vognstang, at høj inflation tilsyneladende vil være den sidste udvej for USA, hvis de skal afvikle deres gældsproblem med bare en smule skind på næsen, og bliver inflationen rigtigt høj, kan vi også regne med rigtigt høje renter.

Renteniveauet er desuden afhængigt af hvorvidt omverdenen har tillid til valutaen, ikke bare den danske krone, men også dollar, pund og euro.

Den spekulation, der sker når markedet tester valutakurserne er altid dyr for samfundsøkonomierne, og er om man så kan sige “straffen” for at lade stå til og føre økonomiske politikker uden dækning i virkeligheden. Det er derfor afgørende at borgere og virksomheder ruster sig – og forbereder sig – på et worst case scenarium, hvor vi kan blive nødt til at sende renterne mod skyerne.

Uanset hvad de etablerede medier, Nationalbankdirektørene, kreditanstalter og professionelle meningsdannere stikker os i øjnene – er det vigtigt at få låst prioritetsrenterne fast- og de nuværende renter er ikke afskrækkende – tro mig, renteniveauet vil i den nære fremtid vokse til ufattelige højder.

Share

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.