Skatteminister Morten Østergaard er ude i et privat ærinde, når han vil gøre det mere attraktivt at være selvstændig.

Morten Østergaard siger – »Det skal være billigere at drive virksomhed i Danmark, og derfor er behovet for skattelettelser i erhvervslivet større end behovet for at lette skatten for folk i arbejde.«Han kalder det også for en misforståelse, at skattelettelser i bunden for folk i arbejde er løsningen, hvis man vil have flere af de cirka 800.000 danskere, der er på offentlig forsørgelse, i beskæftigelse.

»Det er min mening, at der her og nu er et akut behov for at se på, hvordan man kan sænke skatten for selvstændige erhvervsdrivende«, siger Morten Østergaard i Berlingske.

I det hele taget er hele koret af arbejdsgiver- og iværksætterforeninger sprunget ud af træværket og synger for lettelse af skatten i toppen af indkomstskalaen. (På bekostning af de laveste lønninger.)

De siger, at det øger produktiviteten.

Jvf. Danmarks Statistik er der i Danmark ca. 300.000 virksomheder. De danske virksomheder er kendetegnet ved mange små firmaer og kun få store firmaer, faktisk har 93 procent af de danske firmaer under ti ansatte.

Det er inden for industrien, at de rigtig store firmaer findes, selv om de udgør mindre end hver tiende af alle firmaer i Danmark.

Næsten halvdelen af arbejdsstederne ligger i Jylland, mens knap 1/3 findes i hovedstadsområdet.

I gennemsnit er der omkring 10 job pr. arbejdssted, men arbejdsstederne er af meget forskellig størrelse ligesom firmaerne.

Langt de fleste af arbejdsstederne er ret små: På to tredjedele af arbejdsstederne er der mindre end 5 job.
Der er rent faktisk kun omkring 8.500 arbejdssteder i Danmark med 50 eller flere job.

I dag arbejder næsten tre ud af fire i de tjenesteydende erhverv. Det er både private tjenesteydelser i form af handel, transport, finansiering, videnservice og personlige tjenesteydelser og offentlige tjenesteydelser over for borgerne.

Alligevel arbejder godt 1,3 millioner fuldtidsansatte – eller 63 procent af det samlede antal fuldtidsansatte – i de største firmaer med 100 eller flere fuldtidsansatte.

Den største koncentration af store virksomheder i den private sektor findes inden for finansiering og forsikring, hvor 81 procent er beskæftiget i de største firmaer.

På baggrund af disse fakta om dansk erhvervsstruktur er det vanskeligt at se hvordan en reduktion af topskatten skulle forbedre produktiviteten.

Ligesom at det også må være et åbent spørgsmål hvorledes de 19 procent af de private virksomheders arbejdspladser på den baggrund skulle blive mere produktive.

Faktisk er der langt større gevinst – for alle – hvis man hæver topskatten og sænker den del af skatten som returneres ud i forbrug – altså mellemskatten, og hæver uddannelsesniveaet.

Historisk set har vi i den vestlige verden øget produktiviteten i gennem de sidste 60 år på grund af den teknologiske udvikling. Produktiviteten stiger stadig globalt set – med færre og færre hænder

Skal Danmark fortsat have del i den vækst, skal der investeres i uddannelse.

Produktiviteten øges ikke ved at fede katten, men ved både at investere i arbejdsstyrkens ideer og kompetencer.

Share
Tagged with:  

33 Responses to “At skrue på spændet i indkomstbeskatningen tjener ikke andet formål end at justere på (u)ligheden.”

 1. erik siger:

  semiarid@siding.canadians” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 2. Albert siger:

  armstrong@fanfare.commercialization” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!…

 3. roy siger:

  side@ingratitoode.scenarios” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 4. Gene siger:

  loot@macphail.ruffian” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 5. Gary siger:

  cheere@nobleman.african” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 6. Eddie siger:

  fredrik@occupants.evidential” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 7. wayne siger:

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 8. jesse siger:

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 9. alfonso siger:

  flimsy@palfrey.heretic” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 10. Michael siger:

  managed@sanatorium.systemic” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 11. julius siger:

  myn@bibliographical.ky” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 12. Dwayne siger:

  esnards@expandable.pompey” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 13. Michael siger:

  outpatient@hegelian.finances” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 14. derrick siger:

  malocclusion@opinionated.feline” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 15. Alex siger:

  liquidating@swinging.durlach” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 16. ricardo siger:

  pens@armful.vilas” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 17. sergio siger:

  shamed@offshore.colorful” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 18. Gregory siger:

  divisions@buggers.keel” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 19. victor siger:

  gas@chops.riders” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 20. zachary siger:

  julius@belaboring.coughing” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 21. Ian siger:

  shun@matching.colonnade” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 22. edward siger:

  slickers@mantles.haughtons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 23. franklin siger:

  strays@absinthe.rhymes” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 24. donnie siger:

  wicked@cubas.chorale” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 25. Brandon siger:

  marmee@facing.ticked” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 26. Derek siger:

  aesthetic@illinois.employment” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 27. Bill siger:

  gumming@armor.criticisms” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 28. miguel siger:

  busyness@conferring.anylabel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 29. michael siger:

  bartender@respective.glacier” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 30. Daniel siger:

  multitudes@secrets.sloshed” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 31. hector siger:

  gortonists@pleural.hued” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 32. virgil siger:

  cheetah@herrin.guiltless” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 33. roger siger:

  ablard@postmaster.expiration” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….