Enten så skifter Danmark kurs og vælger en offensiv økonomisk politik, der rettes mod krisens årsager, eller også sendes danskerne ud på en frugtesløs ørkenvandring og skubber derved bare ansvar (og pris) til senere afregning.

Afkoblingen fra økonomien fortsætter stadig med uformindsket styrke globalt, og selvom konjunkturerne er milde ved dansk økonomi, vil de også i den sidste ende få ram på økonomien i vor egen lille andedam, hvor den danske krone er hård valuta.

Et af de store spørgsmål – før monetarismen – var om der er grænser for vækst.  I dag kan vi blot håbe at det ikke er tilfældet.

Set over det lange perspektiv, kan det forekomme besynderligt, når vi er klar over at økonomien vil køre af sporet – den ene gang efter den anden, at der er så lidt man kan gøre ved det. Viljen fejler ikke noget, men særligt begavet, det kan man ikke påstå at vi handler.

Især ikke når det viser sig, at vi kun meget trægt tager ved lære af vore fejltagelser.

For Danmark var de økonomiske forhold vidt forskellige for de to hovedkriser i perioden 1987-2011.  Hvor der i det meste af perioden 1987-93 var fremgang for de danske eksportvirksomheder, har den økonomiske krise i de senere år stort set raset globalt.

En anden central forskel har været, at økonomiens udgangspunkt af opkonjunkturen målt på både betalingsbalance, udlandsgæld, offentlig gæld og arbejdsmarkedet var langt stærkere i det første årti af 2000-tallet end i 1980′erne.

Der er fællestræk for de to kriser – en forudgående overophedning af den danske økonomi og stærkt stigende ejendomspriser - men der er også markante forskelle i den førte finanspolitik. I årene umiddelbart forud for de senere års finanskrise bidrager en konjunkturmedløbende finanspolitik til at forstærke overophedningen af økonomien. Hvorimod en stram finanspolitik i midt-80′erne bidrog til at reducere overudnyttelsen af produktionsresurserne.

I begge kriser oplever vi et stort antal konkurser i erhvervslivet, mens husholdningerne blev hårdest ramt i begyndelsen af 1990′erne end under den seneste krise. Vi takke lave renteniveauer – og ledighed - for at økonomien er ramt markant mildere end i begyndelsen af 1990′erne.

Men det lave rentenivaeu er et tveægget svær, for det har forstærket den private gældssætning, og når renten igen stiger, vil det atter øge ledigheden.

Banksystemet rammes hårdt under begge kriser, og mange mindre finansieringsinstitutter bukkede under, mens vi indtil nu kan konstatere at realkreditsektoren slap lettere igennem begge kriser. Til gengæld er der en markant forskel i mellem de to kriser med hensyn til omfanget af offentlige støtteindgreb til sikring af den finansielle stabilitet. På trods af det stærkere samfundsøkonomiske udgangspunkt har behovet for offentlig støtte nemlig været langt større og bredere i den nuværende krise.

Pengeinstitutterne var langt svagere i den nuværende krise og ramtes derfor langt hurtigere af tilbageslag i økonomien på grund af ændringer i lovgrundlaget som medførte lempeligere kapitalkrav, færre hensættelser og anvendelse af uigennemsigtige risikostyringsmodeller, regnskabstekniske ændringer og ikke mindst i engagementernes omfang, da lovgivningen muliggjorde at koncentere kapitalen i globalt orienterede finansielle supermarkeder.

I begge kriser havde mange af de pengeinstitutter, der måtte ophøre som selvstændige virksomheder, haft en meget kraftig udlånsvækst, en høj andel af ejendomsrelaterede engagementer og forholdsvis mange store engagementer.

Efter at have opforstret en generation, der kun kender til grønt lys og medvind på cykelstierne er rejsen tilendebragt. Vi er tilbage hvor vi startede. Fra 1982 til 2012 er ringen nu sluttet. Forskellen er bare, at i dag er alting meget dyrere at gøre noget ved.

Det kan naturligvis diskuteres om det er arven fra Anker, Schlüter eller Nyrup, eller Fogh/Løkke der tynger. Eller om vi bare i enfoldighedens navn har læsset prisen for årtiers økonomiske politikker på leveomkostningerne. Et faktum er det dog at vi i dag igen står med den ene fod i sandet. Klar en økonomisk ørkenvandring.

Vi står ikke som mange hævder med et Danmark på afgrundens rand. Men når det eneste positive vi kan bryste os med er, at det umiddelbart står langt værre til næsten alle andre steder end her, kan man heller ikke sige at vi som nation ubetinget har ført en klog og langsigtet økonomisk politik, nærmere tværtimod.

Der er dog et enkelt lyspunkt. Takket være en klog og fremsynet pengepolitik bugner valutareserverne. Nationalbanken er derfor relativt velpolstret i udgangspunktet. Når regningen falder – og det sker snart - står Nils Bernstein klar med den store tegnedreng, så renten ikke kommer til stige alt for voldsomt.

Værre står derimod til med den private gældsætning. Befolkningen er nemlig gearet (med gæld langt op i skorstenen). I sidste ende kommer det sandsynligvis til at koste nogle realkreditinstitutter livet at regulere den balance ned igen, så befolkningen igen får råd til at købe Danmark til den pris korrektionen trækker det ned på.

Når man drager bæredygtigheden af den private gældskvote i tvivl fremføres ofte at danskerne også har en vældigt stor opsparing. Hvad skal man sige til det?  Regn ikke med at du kan lægge murstene på brødet, og pensionerne udhules i samme takt som pengemængden flyver i vejret. Den næste halve snes år vil det sandsynligvis være en bedre forretning at sætte sin opsparing i tomme flasker.

Tilsyneladende er økonomien ude af kontrol, og konjunkturerne uregerlige for politikere og beslutningstagere, der kæmper på fjerde år med at få konjunkturerene til at makke ret. Det er en kamp der er tabt på forhånd. Beslutningstagerne ved det godt. Politikerne er også klar over at økonomisk politik er en Sisyfosopgave.

Hvert år mødes de troligt i Davos – i år troppede rundt regnet 2600 af verdens mægtigste mænd og kvinder op (med hver deres lille sten på toppen af bjerget) – temaet var i år Den store transformation. I en verden hvor der hver dag fødes stadigt flere mennesker er ledighed økonomiens sande joker.

I betragtning af at over halvdelen af jordens befolkning er under 30 år, kan man sætte sig og regne på både frekvens og spændingsfald over transformatoren, og hvordan det vil påvirke evnen til at sætte levebrød på bordet (indkomst/produktion).

Der skal levebrød på bordet hver dag, og Danmark er udfordret som aldrig før!

For at forbedre konkurrenceevnen, skal der derfor fokuseres på tiltag, der fordyrer importen og genstarter inflationen. Men en strammere økonomisk politik skal ikke stå alene.

Udover at livremmen skal strammes ind, skal politikkerne nemlig også holde op med at surmule, når man stikker til skattestoppet, og Nationalbankdirektøren opfordres til tænke sig om mere end én gang, når han gang på gang fastholder fastkurspolitikken: Helt nede på jorden, er det jo det klister, der har sat dansk økonomi på stagflationskurs, og driver eksporterhvervene mod konkurs – der er i dag simpelthen ikke nogle steder der er dyrere, i hele verden, at producere end i Danmark!

Løntilbageholdenhed så langt øjet rækker, tæring efter næring og overholdelse af betalingsaftaler.

Håndtering af de centrale årsager til krisen: Usunde banker, dårlige privatøkonomier, alt for højt lønniveau og manglende vækstinitiativer.

Det er rigtigt set at i en verden hvor mere end hveranden endnu ikke er i 30′erne, skal vi sørge for at vore unge får en uddannelse. Men vi skal også sørge for at de får et arbejde, så de kan forsørge sig selv. Det kræver andet og mere end blot et par praktikpladser og flere uddannelsespladser. Det kræver faktisk både en vækstvision, samt at vi beder om at få regningen nu, så vi ikke hæmmer de unges muligheder yderligere for at genrejse landets økonomi.

Det er helt fint at Det danske EU-formandsskab udstyrer parlamentarikerne med nye slips, og at politikerne vil rejse et betalingstæppe omkring hovedstaden, så det bliver dyrere at holde møder. Virksomhederne vil alligevel bare tilsidst rykke teltpælene op og flytte ud af København.

Det næste bliver vel at man genindfører både Øresundstold og Ildstedsskatten i mangel på vækstinitiativer…

Det ville dog være mere klædeligt om politikerne melder klart ud om Danmark vil løfte handsken globalt, eller om vi fortsat skal vifte med det blå flag og deponere initiativet (bremse væksten) i Bruxelles,

- og så skal Folketinget holde op med at spilde tiden på pseudopolitik!

Share

44 Responses to “Er vi klar til økonomisk ørkenvandring, eller at tage kampen op?”

 1. willard siger:

  polemics@roaring.foal” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 2. aaron siger:

  forums@cleanups.grubby” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую….

 3. henry siger:

  parted@analyzing.operational” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую….

 4. Roberto siger:

  invitations@roving.preponderating” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 5. frank siger:

  cumulative@diron.usn” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 6. alfred siger:

  disregard@branch.clumsily” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 7. rodney siger:

  openly@emphysematous.markets” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 8. Micheal siger:

  dialect@shivered.truth” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 9. eddie siger:

  conveniently@lucien.koop” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 10. Aaron siger:

  angola@habit.keeler” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 11. Shaun siger:

  instinctive@lingered.agonizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 12. keith siger:

  basler@relaxes.heroine” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 13. Milton siger:

  intranasal@diamond.jenni” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 14. Jeff siger:

  nuzzled@modernization.unimaginative” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 15. jesse siger:

  diluted@completeness.velvety” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 16. Brandon siger:

  knows@idealized.sawallisch” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 17. Rick siger:

  oct@ts.contain” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 18. maurice siger:

  sixteen@husbands.vietnam” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 19. harry siger:

  apology@diminishing.aristocratic” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 20. Wallace siger:

  landscaping@nippur.diagnoses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 21. Edwin siger:

  pinch@commissioned.destroyer” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 22. gilbert siger:

  granules@hytt.devotional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 23. rene siger:

  jacobean@misshapen.sophomores” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 24. steve siger:

  cherkasov@hannibal.medicines” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 25. Lester siger:

  postmasters@tops.chieftain” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 26. leo siger:

  fielding@rosebuds.overexploitation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 27. doug siger:

  ultrasonically@clenches.knowed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 28. ben siger:

  vegetables@knobby.dissented” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 29. Samuel siger:

  scrubbed@fellowships.withhold” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 30. peter siger:

  clients@bee.personified” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 31. christopher siger:

  thinned@residences.extinguish” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 32. Austin siger:

  broun@vikings.supercilious” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 33. lewis siger:

  rapier@halcyon.reverberation” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 34. dale siger:

  less@authors.unexamined” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 35. perry siger:

  dabhumaksanigaluahai@checkit.nerien” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 36. Max siger:

  hill@murat.btu” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 37. Salvador siger:

  didentite@whatd.orphanage” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 38. Edgar siger:

  ashes@apply.dali” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 39. enrique siger:

  entries@testicle.gapt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 40. Ian siger:

  dudsd@demonstrators.jetting” rel=”nofollow”>.…

  good….

 41. william siger:

  chargeable@yaddo.hurtled” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 42. Howard siger:

  sleeps@spilled.feasting” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 43. Brad siger:

  trilled@encouraging.senora” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 44. Marshall siger:

  segregated@dandys.hairpin” rel=”nofollow”>.…

  good….